fotbollsskoronline.com efter att vara ett transparent företag som tar ansvar för hur vår verksamhet påverkar människa och miljö i hela värdekedjan. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra hela vår verksamhet och finnas i medvetandet hos alla våra medarbetare. Genom kunskap och engagemang ska vi fokusera på det som verkligen gör skillnad.

Vi vill möjliggöra en aktiv och mer hållbar livsstil genom att skapa förutsättningar och uppmuntra så många som möjligt att röra på sig så mycket som möjligt.

Genom stödet i den svenska idrottsrörelsen är vi med och stöttar föreningslivet. Genom vårt engagemang är vi med och verkar för ett mer inkluderande och jämställt samhälle genom idrott och gemenskap för barn och unga.